Tải sheet Piano bài luyện ngón 05 - Piano Ngôi Sao Xanh

Chúc mừng bạn đã hoàn thiện bài luyện ngón số 04. Chúng ta đến với bài luyện ngón số 05 nhé:

Để tải PIANO SHEET, bạn bấm vào Đây hoặc truy cập link sau nhé: https://nhatthucmedia.com/images_upload/files/B%C3%A0i_Luy%E1%BB%87n_Ng%C3%B3n_S%E1%BB%91_5.pdf

Sau khi hoàn thành bài tập, chúng ta sẽ cùng đi đến bài tiếp theo tại đây nhé:

Piano: Bài luyện ngón số 06

Nhật Thực Media và Piano Ngôi Sao Xanh rất hân hạnh được phục vụ các bạn!